Sosyal Sorumluluk

Karan Yapı - Sosyal Sorumluluk

Karan Yapı’ya göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Karan Yapı, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.

Proje faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak, doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak, sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek, tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek, çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak, kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, kuruluşundan bu yana Karan Yapı’nın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.

Karan Yapı, güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmakta; sosyal sorumluluk faaliyetleri ile genç nesilleri bu doğrultuda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

15 Eylül, 2021

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Türkiye genelinde yangına maruz kalan bölgelere fidan bağışı yaptığını açıklayan Karan Yapı, yeni bir kampanyaya imza attı. TEMA Vakfına 1000 fidan bağışı yaptığını açıklayan Karan Yapı yanan ağaçları…

Devamını Oku